VWR Custom Manufacturing Request

Ogólne informacje na temat produktu :

Nazwa produktu:

Obecny nr katalogowy VWR # (jeżeli dotyczy):
CAS# (jeżeli dotyczy):
Skład (jeżeli dotyczy):
Przeznaczenie produktu (zaznacz wszystkie, które dotyczą) Diagnostyka molekularna
Diagnostyka histologiczna
Inne testy diagnostyczne
Substancje pomocnicze
Tylko do badań
Środek czyszczący
Odczynniki chemiczne do analityki
Elektronika
Przemysł
Do produkcji
Do odsprzedaży/ Producent sprzętu
Inne:

Informacje prawne :

Wymagania prawne dotyczące produktu:


FDA 21CFR820 (Urządzenie medyczne)
FDA 21CFR210/211 (Farmaceutyk do bezpośredniego stosowania u ludzi)
ISO 9001
ISO 13485
ISO 17025 (GLP)
GMP dla substancji pomocniczych (EXCiPACT))
Środek dezynfekujący/Biocyd
Dyrektywa EU IVD
Nieznany/Niewyspecyfikowany
Inne:

Wymagania dotyczące pakowania produktu :
Paczka 1
Paczka 2
Paczka 3

Opis opakowania (vialka, butelka, woreczki, itp.):

Wielkość opakowania (objętość):
Roczne zapotrzebowanie (# opakowań):
Inne wymagania dotyczące opakowania. Prosimy o sprecyzowanie:

Kontrola Jakości/Specyfikacje/Wymagania dotyczące testowania :
Kontrola Jakości/Specyfikacje dotyczące testów/Klasa :

Sterylność/ Wymagana aseptyczność w procesie wytwarzania :

Tak Nie Nieznane

Inne ogólne uwagi :
Prosimy o wpisanie uwag:

Załącz dokumenty :
Prosimy o załączenie dodatkowych dokumentów: