Asecos – zapytanie cenowe

1. Jaki rodzaj substancji będzie przechowywany?
Toksyczne lub niepalne substancje niebezpieczne dla środowiska
Substancje łatwopalne

Kwasy i zasady

4. Czy substancje muszą być przechowywane w kontrolowanej temperaturze?
»
» Jeśli tak :
Nazwa substancji :
Ilość :
5. Jaki jest preferowany rodzaj dostawy?
6. Jaki budżet jest planowany na zakup?